Brisevi Cerviksa


                                           


Bris cerviksa ili vrata maternice jedna je od glavnih ginekoloških pretraga pri dokazivanju infekcija ženskog spolnog sustava. Pomoću njega bakteriološkom obradom možemo dokazati čitav niz klinički značajnih uzročnika kao što su Chlamyidia trachomatis, genitalne mikoplazme (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium), Gardnerella vaginalis (često u kombinaciji s Mycoplasmom hominis i vaginalnim anaerobnim bakterijama), kao i beta-hemolitički streptokok grupe B (BHS-B). Uzročnici kao što su Neisseria gonorrhoeae (gonoreja) i Treponema pallidum (sifilis) danas su puno rječi, no nikako ih se ne smije zanemariti. Brisom cerviksa često pokušavamo pronaći i klamidijsku infekciju, infekciju humanim papilomavirusima (HPV-om), kao i učestale gljivične infekcije. Kako infektivne bolesti danas predstavljaju jedan od vodećih uzroka neplodnosti, ne treba posebno naglašavati važnost postavljanja pravodobne i točne dijagnoze.


Bris uglavnom uzima ginekolog, a pravilno se uzima tako da se prvo sterilnim brisom odstranjuje sluz s površine cerviksa, a tek nakon toga uzima bris za potrebne pretrage. Bris valja uvesti do jednog centimetra u endocervikalni kanal te ga rotirati desetak sekundi ne bi li se dobile epitelne stanice. Bris na kojem su vidljivi krv ili gnoj u većini slučajeva nije adekvatan, stoga bi u takvim slučajevima pretragu trebalo ponoviti.